Οι Σύγχρονες
Εγκαταστάσεις μας

Η ΑΒΕΧΑΡΤ διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις στεγασμένης επιφάνειας 1400τμ.

Οι στεγασμένοι χώροι της εταιρείας μας περιλαμβάνουν γραφεία διοίκησης, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους παραγωγής χαρτοκιβωτίων. 

Η δυναμικότητα του εργοστασίου μας καλύπτει τις απαιτήσεις της αγοράς σε ποσότητα και ποιότητα, ενώ διαθέτουμε ένα εξαιρετικά σύγχρονο εξοπλισμό και άριστη οργάνωση.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας διαθέτουμε δύο σύγχρονες μηχανές παραγωγής χαρτοκιβωτίων με ενσωματωμένες εκτυπωτικές μονάδες τριών χρωμάτων και μία μηχανή ειδικής κοπής (DIECUTTER) χαρτοκιβωτίων μικρών διαστάσεων. 

Ταυτόχρονα, η εταιρεία με τις νέες επενδύσεις που πραγματοποίησε πρόσφατα, αύξησε σημαντικά τον όγκο της παραγωγής της και βελτίωσε δραστικά την ποιότητα των παραγόμενων χαρτοκιβωτίων.

Ο εξοπλισμός που κατέχουμε μας δίνει τη δυνατότητα παραγωγής 60.000 χαρτοκιβωτίων ημερησίως. Επιπλέον, για την μεταφορά των έτοιμων προϊόντων στους πελάτες της εταιρείας μας διαθέτουμε φορτηγό αυτοκίνητο.

Η Παραγωγή

Οι μηχανές μας είναι εφοδιασμένες με εκτυπωτικές μονάδες εξαιρετικά μεγάλης ακρίβειας για εκτύπωση στην επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων μέχρι και τριών χρωμάτων.

Οι Εγκαταστάσεις μας

Ο εξοπλισμός που κατέχουμε μας δίνει τη δυνατότητα παραγωγής 60.000 χαρτοκιβωτίων ημερησίως.