Πιστοποιήσεις

avehart pistopoihseis

Η προσέγγιση της εταιρείας ΑΒΕΧΑΡΤ στην ποιότητα εκφράζεται μέσω του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας το οποίο ανταποκρίνεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο EN ISO 9001:2015

Δίνεται η δυνατότητα για παροχή πιστοποίησης food contact κατόπιν αιτήσεως του πελάτη

H Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει κατάλληλα έτσι ώστε:

certificates